INOGEN’LE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIN

Mevcut enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanan, yenilikçi modeller geliştirerek alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verimle enerji üretimi yapan Inogen, yatırımcılara özel çok yönlü bir hizmet modeli geliştirmiştir.

YATIRIMCILARA ÖZEL ÇÖZÜMLER

Mevcut enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanan, yenilikçi modeller geliştirerek alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verimle enerji üretimi yapan Inogen, yatırımcılara özel çok yönlü bir hizmet modeli geliştirmiştir.

Proje geliştirme, planlama ve tasarım, satın alma ve tedarik, kurulum ve işletme bakımı gibi süreçlerin tümünü yöneten Inogen, yatırımcılar için benzersiz fırsatlar sunarken ülke kalkınması ve çevre duyarlılığının geliştirilmesine de katkıda bulunur.

PROJE GELİŞTİRME

Inogen, yerli ve yabancı yatırımcılar için arazi temininden proje tasarımına ve anahtar teslim kuruluma kadar tüm süreçleri üstlenir. Bu kapsamda;

 • Saha veya yapı koşullarını inceler,
 • Müşterinin elektrik tüketimini analiz eder,
 • Kurulu güç hesabını yapar,
 • Arazi tespitini yapar,
 • Arazi kontratlarını yapar,
 • Sayaç tedarikini sağlar,
 • Tarım dışı amaca uygunluk yazılarının alınması yapar,
 • ÇED kapsam dışı yazılarının alınmasını sağlar,
 • ENH’lerin incelenmesi gibi teknik konularda hizmet verir.

PLANLAMA VE TASARIM

Ruhsatlama süreci tamamlanmış projelerin kurulumu öncesinde arazi yapısına göre ürün seçimi ve tasarımlarının yapılması gereklidir. Inogen, bu kapsamda arazi yapısı ve haritalama süreçlerinden başlayarak santrallerin tasarımları için geliştirilen yazılımlarla sistem tasarımlarını, üç boyutlu çizimlerini ve simülasyonlarını yapar. Hazırladığı simülasyon raporları ile enerji santrallerinin faydalı ömrü süresince yıllık üretimlerini, finansal hesaplamalarını, gelir gider analizlerini yaparak kurulacak tesisin projelendirilmesini bitirir.

Inogen bu çerçevede;

 • Kurulacak tesisin yerleşimini, vaziyet planını, detaylı kablolama planlarını ve taşıyıcı konstrüksiyon bağlantı elemanlarının tasarımını,
 • Uygulama projesi ile detaylı keşif hazırlanmasını, teknik şartname ve fiyat teklifi çalışmalarını,
 • Uygulama projesi hazırlanmış projeler için gölgeleme analizini, ufuk çizgisi analizini, sistem eleman ve şebeke kayıplarının ve birçok parametrenin de göz önünde bulundurulduğu detaylı enerji üretim analiz çalışmasını,
 • Enerji üretim analizi ile elde edilen üretim değerlerinin detaylı ve farklı senaryolara göre fizibilitelere işlenmesini,
 • Yatırımcının finansal pozisyonuna göre kurulacak sistem için çeşitli finansman araçları ve kredi teklifleri toplanmasını,
 • Elektrik dağıtım şirketine sunulacak tüm bilgi-belge-proje ve hesapların hazırlanarak dağıtım şirketi onayına sunulmasını ve onay süreçlerinin takibi hizmetlerini sunar.

SATIN ALMA VE TEDARİK

Yapımı planlanan santralın zamanında devreye girmesi için hazırlanan iş planına uyulmasındaki en önemli konu projede kullanılan ekipmanların zamanında ve minimum maliyetle sahaya teslim edilmesinden geçer. Inogen, geliştirdiği özel lojistik çözümleri ve uluslararası satın alma deneyimi ile iş ortaklarına her zaman en dayanıklı, yüksek kaliteli ve güvenilir sistemleri sunar. Kullanılan sistemlerin tümü denetleme ve belgeleme kuruluşları ile bankalar tarafından istenilen teknik özelliklere uyumludur.

KURULUM

Inogen, güçlü konstrüksiyon üretim altyapısı, panel tedarik becerisi ile enerji tesislerinin kurulumunda en kaliteli ve ekonomik çözümü üretir.

Bu kapsamda;

 • Fotovoltaik tesis inşaatı için gerekebilecek her türlü kazı, tesfiye, reglaj, hafriyat gibi altyapı işleri ile taşıyıcı konstrüksiyon imalat veya tedarikini, sahaya nakliyesini ve montajını,
 • PV panel, inverter, kablo, konnektör, iletişim sistemleri, ölçüm ve takip sistemleri ile bir PV sistemi oluşturan ve yatırımcının ek olarak talep edebileceği tüm donanımın tedarik, ithalat ve montajını,
 • PV sistemin devreye alma, dağıtım şirketi geçici ve kesin kabul işleri, üretim verilerinin takibi, istendiği takdirde akredite izleme ve raporlama hizmetlerini,
 • Operasyonel PV sistemler için servis ve arıza giderim işleri, periyodik veya önleyici bakım, acil servis ve onarım işlemlerinin tamamını yürütür.

İŞLETME VE BAKIM

Sistemin verimini ölçmek invertere, besleme sayacına veya çift yönlü sayaca bakarak mümkün olmaktadır. Diğer taraftan modern kontrol sistemleri daha detaylı bir performans sunarken işletme verilerini ofisinizdeki bilgisayardan veya internet üzerinden değerlendirebilmenizi sağlar. Böylece sisteminizi her zaman her yerden takip edebilirsiniz.

Performans verileri sürekli güncellenerek monitöre aktarılır ve oradan kolayca okunabilir. Mevcut performans verilerini ve verimliliği takip etmenin yanı sıra günlük verileri değerlendirebilir ve uzun vadeli karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Pek çok özellik arasında CO2 tasarrufunuzu da görebilirsiniz

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN TÜM ENERJİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin kişi başına düşen elektrik üretimi, Avrupa Birliği ortalamasının çok altındadır. Bu yüzden, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına çok değerli yatırımlar yapan Inogen, Türkiye’nin elektrik üretim projelerini geliştirmeyi ve enerji açığının kapanmasında da aktif rol almayı planlamaktadır. Yenilikçi, verimli, çevre ve insan dostu teknolojiler geliştirerek alternatif ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelen Inogen, enerji gibi çok stratejik öneme sahip bir alanda, bölgesinin enerji üretimini ve yatırımlarını şekillendiren en güçlü marka olma yolundadır.

Inogen, lisanssız elektrik üretiminde (1 MW’a kadar üretimleri kapsar), yatırımcılar için enerji projeleri geliştirmekte ve son kullanıcılar için anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Sahip olduğu üretim ve mühendislik altyapısı ile enerji sektöründe, açık saha kurulumları, enerji tüketim tesislerinin çatı kurulumları ve konutların güneş enerjisine dönüşümlerine yönelik çözümler geliştiren Inogen, enerji tüketimi yüksek tesislere de özel finansman olanakları hazırlamaktadır.

Türkiye’nin Ege ve güney bölgeleri lisansız elektrik üretimi için en elverişli sahalardır. Inogen, bu bölgelerde kuracağı hizmet merkezler ile 3 yıl içinde yapılması planlanan 400 MV’lık güneş enerjisi santrallerini projelendirmeyi amaçlamaktadır.

Konstrüksiyon üretimi, güçlü montaj altyapısı ve güneş enerjisi tarlası uygulamalarına yönelik statik ve elektrik projelendirme yapabilme yeteneği ile Inogen, çözüm ortakları için çok önemli avantajlar sunmaktadır.

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanan ve enerji üretiminde yenilikçi, çevre ve insan dostu projeler geliştiren Inogen, bu projeleri yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmaktadır. Vefa Holding güvencesiyle EPC hizmetleri de sunan Inogen, kurmuş olduğu ulusal ve uluslararası ortaklıklarla da yenilenebilir ve alternatif kaynaklardan enerji üretiminde Türkiye’nin en güvenilir üreticileri arasında yer almaktadır.

Inogen, projelerini TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin en saygın kamu kurum ve araştırma kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek hayata geçirir. Bu kurumlarla ortak eğitim faaliyetleri yürüten Inogen, ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi’nin alternatif enerjiler konusunda uzman öğretim görevlilerinden danışmanlık hizmeti alır.

Güneş paneli ve inverter üretiminde dünyaca tanınan markalarla işbirliğine giden Inogen, hem bu ortaklıkların avantajları hem de Vefa Holding’in çeyrek yüzyılı aşan tecrübesinin sağladığı ayrıcalıklara sahiptir.

Inogen, konstrüksiyon üretiminde sahip olduğu tecrübeyle; güneşten enerji üretimi ve projelendirmesinde çok saygın referanslara sahiptir.

Enerji ihtiyacının her geçen gün artması ve fosil yakıt kaynakların (petrol, doğalgaz kömür vs.) hızla tükenmeye başlaması Türkiye’de ve dünyada yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelimi başlatmıştır. Bu kapsamda, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ülkemizde de devlet desteği kapsamına alınmıştır.

Inogen, bu yasal teşvikleri sürdürülebilir kalkınma ve gelecek için daha temiz bir çevre için kullanmakta; Inogen ayrıcalıklarıyla tüm bireysel ve kurumsal müşterileri ve yatırımcılar için de büyük bir fırsata dönüştürmektedir.

Inogen, alternatif ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve çözüm ortaklarına maksimum fayda sağlamak amacıyla üretim araçlarının seçimini çok özenli yapar. Sektörde yer alan ilk on üreticinin piyasaya sunduğu ürünleri kullanan Inogen, kullandığı bu ürünlerin test raporlarını montaj öncesi kontrol ederek oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğu da önceden belirleyerek önler.