INOGEN İŞLETMELERDE ENERJİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜR

Enerji maliyetlerini kontrol altına almak her işletme için vazgeçilmezdir. Inogen, işletmelerin istikrarlı büyümeleri için önemli giderlerden biri olan enerji maliyetlerini azaltmak için benzersiz projeler ortaya koyar.

KURUMSAL ÇÖZÜMLER

Enerji maliyetlerini kontrol altına almak her işletme için vazgeçilmezdir. Inogen, işletmelerin istikrarlı büyümeleri için önemli giderlerden biri olan enerji maliyetlerini azaltmak için benzersiz projeler ortaya koyar. Böylece işletmeler ve kamu kurumları hem enerji maliyetlerini düşürebilir hem de sürdürülebilir bir çevre hedefine katkıda bulunabilir.

Inogen, kurumsal çözümlerde binanın boyutunu, bulunduğu şehri ve enerji ihtiyacını çıkararak uygun sistem için ölçümler yapar; doğru yönteme ve kullanılacak panel sayısına bu şekilde karar verir. Karar verilen yöntem, genellikle çatı örtüsü üzerine eklenen bağlantı aparatları ile panellerin döşenmesi olur. Ancak binanın durumuna göre yöntem farklılaşabilir. Teras çatılı binalarda testere dişi şeklinde konstrüksiyon yapılarak üzerine PV paneller döşenir. Çatının panellerin konumlandırılması için uygun olmadığı durumlarda cepheye ek bir konstrüksiyonla ya da güneş kırıcıyla paneller yerleştirilir. Çatı ve cephe dışında arazinin uygun olması durumunda binanın yanında toprak zemine de uygulama yapılabilir. Buna göre konstrüksiyon ve sistem tasarımları yapılarak üretim ve tedarik sürecine geçilir.

Projenin büyüklüğüne göre çok kısa sürede sistemin montajı tamamlanır ve kullanıma başlanır. Yasal izinler ve şebeke bağlantılarının tümü Inogen’e bağlı uzman ekipler tarafından gerçekleştirilir.

Inogen, kurumsal binalar için şebeke bağlantılı ya da depolama üniteleri ile tamamen bağımsız enerji kaynaklı çözümler sunar.

ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEM

Inogen bu sistemle, PV paneller kullanarak güneşten doğru akım (DC) elektrik enerjisi üretir. Fotovoltaik paneller ile bina tesisatı arasında kullanılan inverter bu elektrik enerjisini alternatif akım (AC) elektrik enerjisine çevirir. Inogen, üretilen bu enerjiyi binanın ürettiği ve kullandığı enerjiyi ölçen elektrik üretim sayacına (çift yönlü sayaç) aktarır. Sayaçtan geçen elektrik enerjisi bina içinde kullanılır ve fazlası şehir şebekesine aktarılır.

Güneş olmadığı zaman bu bağlantı sayesinde şehir şebekesine aktarılan enerjiye karşılık olarak şebekeden geri enerji çekilip kullanılabilir.

BATARYALI SİSTEM

Bataryalı sistemle, kendi enerjinizi üreterek merkezi şebekelere ve enerji şirketlerine bağımlılığınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Bir dağın tepesinde, bir orman veya çölün ortasında ya da çok daha ücra bir coğrafyada olsanız bile bu sistemle güneş enerjisinden her şekilde faydalanabilirsiniz.

Ayrıca depolama ünitesi kullanarak, güneş olduğunda ürettiğiniz ve tüketiminizden artan enerjiyi şehir şebekesi yerine mevcut bataryanıza aktarabilir, doğru akım ihtiyaç duyulana kadar da bataryanızda depolayabilirsiniz. Bataryalı sistemde bulunan şarj kontrol ünitesi bataryanızın şarj durumunu kontrol eder ve bataryanızın gereğinden fazla dolmasını veya tamamen boşalmasını önler.

Güneş olmadığı zamanlarda da bataryada biriken enerjiyi kullanırsınız. Böylece şehir şebekesinden tamamen bağımsız, kendi enerjisini kendi üreten ve kesintisiz olarak ürettiği bu enerjiyi kullanan bir sisteme sahip olabilirsiniz.

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN TÜM ENERJİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin kişi başına düşen elektrik üretimi, Avrupa Birliği ortalamasının çok altındadır. Bu yüzden, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına çok değerli yatırımlar yapan Inogen, Türkiye’nin elektrik üretim projelerini geliştirmeyi ve enerji açığının kapanmasında da aktif rol almayı planlamaktadır. Yenilikçi, verimli, çevre ve insan dostu teknolojiler geliştirerek alternatif ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelen Inogen, enerji gibi çok stratejik öneme sahip bir alanda, bölgesinin enerji üretimini ve yatırımlarını şekillendiren en güçlü marka olma yolundadır.

Inogen, lisanssız elektrik üretiminde (1 MW’a kadar üretimleri kapsar), yatırımcılar için enerji projeleri geliştirmekte ve son kullanıcılar için anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Sahip olduğu üretim ve mühendislik altyapısı ile enerji sektöründe, açık saha kurulumları, enerji tüketim tesislerinin çatı kurulumları ve konutların güneş enerjisine dönüşümlerine yönelik çözümler geliştiren Inogen, enerji tüketimi yüksek tesislere de özel finansman olanakları hazırlamaktadır.

Türkiye’nin Ege ve güney bölgeleri lisansız elektrik üretimi için en elverişli sahalardır. Inogen, bu bölgelerde kuracağı hizmet merkezler ile 3 yıl içinde yapılması planlanan 400 MV’lık güneş enerjisi santrallerini projelendirmeyi amaçlamaktadır.

Konstrüksiyon üretimi, güçlü montaj altyapısı ve güneş enerjisi tarlası uygulamalarına yönelik statik ve elektrik projelendirme yapabilme yeteneği ile Inogen, çözüm ortakları için çok önemli avantajlar sunmaktadır.

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanan ve enerji üretiminde yenilikçi, çevre ve insan dostu projeler geliştiren Inogen, bu projeleri yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmaktadır. Vefa Holding güvencesiyle EPC hizmetleri de sunan Inogen, kurmuş olduğu ulusal ve uluslararası ortaklıklarla da yenilenebilir ve alternatif kaynaklardan enerji üretiminde Türkiye’nin en güvenilir üreticileri arasında yer almaktadır.

Inogen, projelerini TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin en saygın kamu kurum ve araştırma kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek hayata geçirir. Bu kurumlarla ortak eğitim faaliyetleri yürüten Inogen, ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi’nin alternatif enerjiler konusunda uzman öğretim görevlilerinden danışmanlık hizmeti alır.

Güneş paneli ve inverter üretiminde dünyaca tanınan markalarla işbirliğine giden Inogen, hem bu ortaklıkların avantajları hem de Vefa Holding’in çeyrek yüzyılı aşan tecrübesinin sağladığı ayrıcalıklara sahiptir.

Inogen, konstrüksiyon üretiminde sahip olduğu tecrübeyle; güneşten enerji üretimi ve projelendirmesinde çok saygın referanslara sahiptir.

Enerji ihtiyacının her geçen gün artması ve fosil yakıt kaynakların (petrol, doğalgaz kömür vs.) hızla tükenmeye başlaması Türkiye’de ve dünyada yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelimi başlatmıştır. Bu kapsamda, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ülkemizde de devlet desteği kapsamına alınmıştır.

Inogen, bu yasal teşvikleri sürdürülebilir kalkınma ve gelecek için daha temiz bir çevre için kullanmakta; Inogen ayrıcalıklarıyla tüm bireysel ve kurumsal müşterileri ve yatırımcılar için de büyük bir fırsata dönüştürmektedir.

Inogen, alternatif ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve çözüm ortaklarına maksimum fayda sağlamak amacıyla üretim araçlarının seçimini çok özenli yapar. Sektörde yer alan ilk on üreticinin piyasaya sunduğu ürünleri kullanan Inogen, kullandığı bu ürünlerin test raporlarını montaj öncesi kontrol ederek oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğu da önceden belirleyerek önler.