AVANTAJLAR

DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN TÜM ENERJİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin kişi başına düşen elektrik üretimi, Avrupa Birliği ortalamasının çok altındadır. Bu yüzden, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına çok değerli yatırımlar yapan Inogen, Türkiye’nin elektrik üretim projelerini geliştirmeyi ve enerji açığının kapanmasında da aktif rol almayı planlamaktadır. Yenilikçi, verimli, çevre ve insan dostu teknolojiler geliştirerek alternatif ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelen Inogen, enerji gibi çok stratejik öneme sahip bir alanda, bölgesinin enerji üretimini ve yatırımlarını şekillendiren en güçlü marka olma yolundadır.

Inogen, lisanssız elektrik üretiminde (1 MW’a kadar üretimleri kapsar), yatırımcılar için enerji projeleri geliştirmekte ve son kullanıcılar için anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Sahip olduğu üretim ve mühendislik altyapısı ile enerji sektöründe, açık saha kurulumları, enerji tüketim tesislerinin çatı kurulumları ve konutların güneş enerjisine dönüşümlerine yönelik çözümler geliştiren Inogen, enerji tüketimi yüksek tesislere de özel finansman olanakları hazırlamaktadır.

Türkiye’nin Ege ve güney bölgeleri lisansız elektrik üretimi için en elverişli sahalardır. Inogen, bu bölgelerde kuracağı hizmet merkezler ile 3 yıl içinde yapılması planlanan 400 MV’lık güneş enerjisi santrallerini projelendirmeyi amaçlamaktadır.

Konstrüksiyon üretimi, güçlü montaj altyapısı ve güneş enerjisi tarlası uygulamalarına yönelik statik ve elektrik projelendirme yapabilme yeteneği ile Inogen, çözüm ortakları için çok önemli avantajlar sunmaktadır.

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanan ve enerji üretiminde yenilikçi, çevre ve insan dostu projeler geliştiren Inogen, bu projeleri yerli ve yabancı yatırımcılarla paylaşmaktadır. Vefa Holding güvencesiyle EPC hizmetleri de sunan Inogen, kurmuş olduğu ulusal ve uluslararası ortaklıklarla da yenilenebilir ve alternatif kaynaklardan enerji üretiminde Türkiye’nin en güvenilir üreticileri arasında yer almaktadır.

Inogen, projelerini TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin en saygın kamu kurum ve araştırma kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek hayata geçirir. Bu kurumlarla ortak eğitim faaliyetleri yürüten Inogen, ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi’nin alternatif enerjiler konusunda uzman öğretim görevlilerinden danışmanlık hizmeti alır.

Güneş paneli ve inverter üretiminde dünyaca tanınan markalarla işbirliğine giden Inogen, hem bu ortaklıkların avantajları hem de Vefa Holding’in çeyrek yüzyılı aşan tecrübesinin sağladığı ayrıcalıklara sahiptir.

Inogen, konstrüksiyon üretiminde sahip olduğu tecrübeyle; güneşten enerji üretimi ve projelendirmesinde çok saygın referanslara sahiptir.

Enerji ihtiyacının her geçen gün artması ve fosil yakıt kaynakların (petrol, doğalgaz kömür vs.) hızla tükenmeye başlaması Türkiye’de ve dünyada yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelimi başlatmıştır. Bu kapsamda, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ülkemizde de devlet desteği kapsamına alınmıştır.

Inogen, bu yasal teşvikleri sürdürülebilir kalkınma ve gelecek için daha temiz bir çevre için kullanmakta; Inogen ayrıcalıklarıyla tüm bireysel ve kurumsal müşterileri ve yatırımcılar için de büyük bir fırsata dönüştürmektedir.